Skip to main content

Wat heeft de voorkeur: een goed elftal of elf goede ééntallen? Voetbal speel je met anderen, niet in je eentje. Alleen door samen te werken bereik je een uitstekend resultaat, zoals Johan Cruijff het al eens op zijn eigen-wijze manier verwoordde.

Stephen Covey beschrijft dit als synergie in zijn bekende boek, de 7 eigenschappen van effectief leiderschap. Waarbij synergie wordt gezien als de hoogste vorm van samenwerking. Synergie is de meerwaarde van het geheel ten opzichte van de delen apart. Het is het vliegwieleffect wat ervoor zorgt dat de uitkomst van de samenwerking veel groter wordt dan wat je voorafgaand zou mogen verwachten.

Het fundament om tot een synergie te komen rust op innerlijke zekerheid en vertrouwen onderling. Vandaaruit ontstaat er ruimte voor creativiteit om nieuwe mogelijkheden te ontdekken en te creëren en verder te blijven groeien en ontwikkelen. Binnen een synergetische samenwerking worden juist de onderlinge verschillen gewaardeerd en ingezet om het gezamenlijke resultaat te versterken. Het wordt dan 1 + 1 = 3.

Om synergie in samenwerking te bereiken, zijn verschillende aspecten van essentieel belang.

Allereerst is het van belang dat je goed naar elkaar kunt luisteren. Niet luisteren om te antwoorden, maar luisteren om te begrijpen. Met empathie. Het openstellen voor de ander en hem of haar proberen te begrijpen is hierbij cruciaal. De regel “eerst begrijpen en dan begrepen worden” is hier leidend. Dit kan een behoorlijke uitdaging zijn vooral in teams met diverse achtergronden zoals verschillen in opleidingsniveau, religie, gezin van herkomst en cultuur.
Daarnaast is een gelijkwaardige menselijke relatie essentieel voor synergie. Hoewel er binnen organisaties verschillende rollen worden vervuld, met verschillen in verantwoordelijkheid en zeggenschap is het van belang dat alle teamleden als individuen gelijkwaardig worden beschouwd. De visie dat het resultaat van de samenwerking voor iedereen meerwaarde moet bieden is een belangrijke voorwaarde voor het ontstaan van synergie. Dit wordt ook wel de win-win mentaliteit genoemd.

Er zijn belangrijke lessen in synergie te leren uit de natuur. Het begrip ‘ecologie’ beschrijft in wezen de synergie in de natuur: alles hangt samen. Juist in deze samenhang komen alle creatieve krachten tot volle bloei. Er is een legio voorbeelden te noemen waarbij het verhaal met bloemetjes en de bijtjes misschien wel de bekendste is. En om zeker te zijn dat we over hetzelfde hebben binnen deze context; de bijen halen nectar uit de bloemen, maar dragen ook direct zorg voor de bestuiving en daarmee de voorplanting van diezelfde bloem.

Wanneer er synergie ontstaat in de samenwerking onderling in het team zal de gehele organisatie hier op een positieve manier door worden beïnvloed. De positieve energie waarmee dit gepaard gaat werkt aanstekelijk en is inspirerend. Het is een aantrekkingskracht binnen en buiten de organisatie en kan op vele niveaus een boost geven. Denk aan het aantrekken van nieuw personeel, het ontstaan van nieuwe ideeën en inzichten, verhogen van de effectiviteit van de inspanningen en niet op de laatste plaats een positieve en plezierige werksfeer.
Om ook weer af te sluiten met een uitspraak van Johan Cruijff: ‘Voetballen is heel simpel, maar het moeilijkste wat er is, is simpel voetballen.’ Dit geldt precies zo voor samenwerken.

Wil je onderzoeken hoe er bij jou in het team of de organisatie meer synergie kan ontstaan? Bernadette en David van Het Nest en David Stolze training en coaching gaan graag in gesprek om te onderzoeken hoe jullie de synergie in de samenwerking kunnen opzoeken.