Skip to main content

wat biedt het nest?

Het Nest is geïnspireerd op het beeld van een ‘warm nest’ en een ‘veilig nest’. Een plek om terug te keren voor rust en bezinning, voor inspiratie en nieuwe inzichten, voor groei en ontwikkeling voor iedereen die dat zoekt.

Mijn ervaring ligt op het gebied van diergeneeskundige en andere medische professionals. Of je nu maatschapslid, directeur, praktijkmanager of assistent bent; samen heb je een klus te klaren.
Het team is meer dan de som der delen, maar begint bij het innemen van de juiste plek en het inzetten van de kwaliteiten en talenten die bij ieder horen. Dan gaat het stromen en komt de energie en het plezier vrij. En dat levert aan alle kanten heel veel op!

De missie van Het Nest
Duurzame ontwikkeling van het menselijk kapitaal

De visie van Het Nest
Wij maken de waarde en het belang van de potentie en het talent van mensen inzichtelijk en tastbaar door mensen met zichzelf en hun omgeving te verbinden. En door organisaties met hun bron en menselijk kapitaal te verbinden.

aanbod

Of je nu maatschapslid, praktijkmanager, paraveterinair, (dieren)arts in loondienst, directeur of assistent bent: samen heb je een klus te klaren.

Wat is het?

Hoe krijg ik mijn medewerkers mee? Wat is mijn stijl van leidinggeven eigenlijk? En hoe houd ik het werk in de praktijk leuk en haalbaar? Als dit vragen zijn die jij jezelf stelt, is dit traject iets voor jou.

Veterinaire artsen zijn goede vakspecialisten en meestal niet opgeleid om leiding te geven. Daarom is er het Ontwikkeltraject Veterinair Leidinggevenden (OVL). Het maakt je bewust van jouw sterke kanten. Zo vind je de manier van leidinggeven die bij jou past en blijft je werk leuk. Voor jou en je medewerkers!

 • Duur: 1 jaar
 • Vorm: groepstraining (6-8 personen)

Wat houdt het traject in?

Het OVL bestaat uit twee delen.

Deel 1: Persoonlijk leiderschap centraal
We beginnen met een professionele persoonlijkheidstest die jouw kwaliteiten en competenties in kaart brengt. Na een intakegesprek krijg je 5 trainingsdagen, waarin drijfveren, kwaliteiten en doelen onder de loep worden genomen. Je werkt aan praktische vaardigheden die je direct in praktijk kunt brengen. Er is ook ruimte voor intervisie, zodat je met andere deelnemers vraagstukken uit de praktijk kunt bespreken.

Deel 2: Personeel centraal
Hoe begeleid je je medewerkers en hoe neem je ze mee in jullie missie en visie? We gaan in op functionerings- en beoordelingsgesprekken, competentiemanagement en teamontwikkeling. Ook in dit deel leer je door ervaringen uit de praktijk met andere deelnemers te bespreken.

Voor wie?

Het OVL is bestemd voor veterinair leidinggevenden (niet per se dierenartsen) die willen werken aan hun persoonlijke groei. Dit traject zorgt voor een duurzame verandering.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor het totale traject bedragen €4.195. Dit is inclusief catering, studiemateriaal, 2 individuele coachingsgesprekken, persoonlijk talenten- en drijfverenanalyse en 360graden feedbackanalyse.

neem contact op

Wat is het?

Tijdens het Ontwikkeltraject Jonge Dierenartsen sta je een jaar lang stil bij de persoonlijke kant van jouw functioneren. Samen met 6-10 andere jonge dierenartsen leer je op een gezonde en effectieve manier om te gaan met de praktijk van alledag. Lastige gesprekken met klanten, omgaan met je eigen onzekerheid, bespreken van vraagstukken met collega’s en jouw leidinggevende: het komt allemaal aan bod. Ook is er aandacht voor de vraag, hoe wil ik verder in mijn carrière? Als jonge dierenarts kom je steviger in je schoenen te staan, zodat je met nog meer plezier en kwaliteit je vak kunt uitoefenen.

 • Duur: 1 jaar
 • Vorm: groepstraining (6-10 personen)

Wat houdt het traject in?

 • OJD-Basis: basispakket. 5 trainingsdagen en hand-outs
 • OJD-Compleet: basispakket plus een professionele persoonlijkheidstest en 360 graden feedbackanalyse. Deze worden besproken tijdens een individueel coachingsgesprek voor en na het traject.

Voor wie?

Voor jonge dierenartsen die werk willen maken van hun toekomst
Het OJD is afgestemd op alle dierenartsen met 4 maanden tot 8 jaar werkervaring die werk willen maken van hun persoonlijke ontwikkeling.

Voor werkgevers die werk willen maken van hun jonge dierenartsen
Het OJD-traject levert stevigere, meer zelfbewuste (jonge) dierenartsen die je organisatie helpen groeien. Als werkgever kun je met dit traject bewust bijdragen aan persoonlijke groei en ontwikkeling van jouw medewerker. Dat levert jou en je organisatie veel op!

Extra betrokkenheid werkgever
Bij deze optie wordt de leidinggevende actief betrokken in het ontwikkelingsproces en zijn er op maat adviezen voor de begeleiding van de deelnemers.

Wat zijn de kosten?

 • OJD-Basis: €1.975 (ex btw) per deelnemer, inclusief kosten voor locatie, lunch en drinken
 • OJD-Compleet: €2.745 (ex btw) per deelnemer, inclusief kosten voor locatie, lunch en drinken
 • Extra betrokkenheid werkgever: €545 (ex btw) per werkgever
neem contact op

Wat is het?

Loopt het in jouw organisatie niet zoals je wilt? Is er ‘gedoe’ waar je de vinger niet achter krijgt? En lukt het niet om hier een positieve verandering in te brengen?

Dan kan Het Nest jullie organisatie de helpende hand bieden.

Wat houdt het in?

Het Nest wordt om uiteenlopende redenen ingezet bij het begeleiden van organisaties. Vaak is er ‘gedoe’ met het personeel of binnen de maatschap of directie. Maar het kan ook gaan om een gewenste stap in de ontwikkeling van de organisatie. Wat er ook speelt, Het Nest helpt graag om jullie organisatie op een hoger plan te brengen en jou en jouw team het best tot hun recht te laten komen.

Hoe verloopt een begeleiding van het Nest?

Het Nest levert altijd maatwerk. We starten met een intakegesprek: we bepalen of we met elkaar willen samenwerken en wat de specifieke vraag van de organisatie is. Op grond daarvan maken we duidelijke afspraken over de begeleiding van Het Nest.

Wat houdt het in?

Na de intake krijgt de organisatie een analyse en een voorstel voor het plan van aanpak.

Wat zijn de kosten?

De kosten zijn geheel afhankelijk van de vraag. Op basis van het (gratis) intakegesprek maken wij een schatting van de kosten.

neem contact op

Wat is het?

Voor iedereen komt er een moment dat je even niet meer weet hoe je nu verder wilt of moet. Op persoonlijk vlak, of in de communicatie tussen jou en je collega’s, cliënten of patiënten. Coaching kan je dan weer perspectief of rust bieden.

Wat houdt het in?

In een intakegesprek bekijken we waarvoor je begeleiding zoekt. Ook bespreken we of er een klik is en vertrouwen om dit traject samen te doen. Dit laatste is namelijk essentieel voor een geslaagd coachingstraject.

Tijdens het traject krijg je live begeleiding met gesprekken en oefeningen. De gebruikte methodieken komen onder andere uit de NLP, de Transactionele Analyse en Systemische Coaching. Ook kun je tussendoor huiswerkopdrachten krijgen.

Wat zijn de kosten?

 • Standaard: 6 x 1,5 uur (eventuele aanpassing naar behoefte)
 • Particulier tarief: 100 euro (ex btw) per uur
 • Zakelijk tarief: 145 euro (ex btw) per uur
neem contact op

Wat is het?

Bij het Nest kun je ook terecht voor verschillende trainingen en workshops. We stemmen de trainingen en workshops af op de organisatie of groep en kunnen ze in-company organiseren.

Wat houdt het in?

Denk aan trainingen voor het inrichten van de jaarlijkse gesprekscyclus en de gespreksvaardigheden die je daarbij nodig hebt. Andere onderwerpen zijn omgaan met stress en spanning op het werk, veiligheid op het werk, communicatie en persoonlijke ontwikkeling en leiderschap.

Wat zijn de kosten?

De kosten zijn geheel afhankelijk van de vraag. Op basis van het (gratis) intakegesprek maken wij een schatting van de kosten.

neem contact op

Wat is het?

Persoonlijke ontwikkelingsreis voor Zorgverleners
Met dit programma willen wij ondersteuning bieden aan mensen die werkzaam zijn in de zorg en hulpverlening, in de brede zin. De druk in de zorg is hoog. Daarom willen we je op deze vierdaagse reis ruimte voor rust en reflectie bieden.

Je verblijft met een groep van 8 tot 10 personen op een locatie in Nederland waar je natuur, stilte en rust vindt. Daarom wordt er tijdens deze 4 dagen ook geen gebruik gemaakt van mobiele devices. Wandelen en bewegen staan centraal. In de groep leer je van elkaar en het proces dat je doormaakt.

De begeleiders zijn Hellen Kleijberg en Bernadette van den Brink. Beiden hebben kennis en ervaring met verschillende methodieken en zullen deze als maatwerk inzetten in het programma.

Wat houdt dit programma in?

vooraf:

 • Intake met professionele persoonlijkheidsanalyse: wat is jouw energiebalans, waar laad je van op, waaraan verlies je je energie? De persoonlijkheidsanalyse kan bij toestemming van de deelnemer ook gedeeld worden met de werkgever.
 • Kennismakingsmiddag met de groep
de reis:

 • Vier dagen op een prachtige natuurlijke locatie in Nederland
 • Minimaal 6 en maximaal 10 personen met twee fulltime begeleiders
 • Activiteiten: wandelen, yoga, sport
 • Coaching in de groep
na afloop:

 • Reflectie- en integratieverslag
 • Individueel coachingsgesprek

Wat zijn de kosten?

 • Zakelijk tarief: € 2.650 (ex btw) per persoon
 • Particulier tarief: € 2.150 (ex btw)

Reizen in 2023

 • Donderdag 15 t/m zondag 18 juni 2023
 • Donderdag 28 september t/m zondag 1 oktober 2023
neem contact op

Goed opgezette nascholing. Fijn om tijdens elke bijeenkomst een onderwerp te behandelen en daarna te oefenen met intervisie. De sfeer die Bernadette creëert is gemoedelijk en vertrouwd.

Kimberley

Goed om samen met andere dierenartsen ervaringen te delen en te zien hoe zij erin staan. Zo kun je je spiegelen aan anderen.

Anoniem

Ik denk dat het OJD je heel goed aanzet om na te denken over wat je wilt, zowel in je werkende leven als privé. Waar word je blij van en hoe zie je de toekomst?

Anoniem

De dagen zijn precies goed, niet te lang maar ook niet te kort.

Max