Skip to main content

wat biedt het nest?

Het Nest is geïnspireerd op het beeld van een ‘warm nest’ en een ‘veilig nest’. Een plek om terug te keren voor rust en bezinning, voor inspiratie en nieuwe inzichten, voor groei en ontwikkeling voor iedereen die dat zoekt.

Mijn ervaring ligt op het gebied van diergeneeskundige en andere medische professionals. Of je nu maatschapslid, directeur, praktijkmanager of assistent bent; samen heb je een klus te klaren.
Het team is meer dan de som der delen, maar begint bij het innemen van de juiste plek en het inzetten van de kwaliteiten en talenten die bij ieder horen. Dan gaat het stromen en komt de energie en het plezier vrij. En dat levert aan alle kanten heel veel op!

De missie van Het Nest
Duurzame ontwikkeling van het menselijk kapitaal

De visie van Het Nest
Wij maken de waarde en het belang van de potentie en het talent van mensen inzichtelijk en tastbaar door mensen met zichzelf en hun omgeving te verbinden. En door organisaties met hun bron en menselijk kapitaal te verbinden.

aanbod

Of je nu maatschapslid, praktijkmanager, paraveterinair, (dieren)arts in loondienst, directeur of assistent bent: samen heb je een klus te klaren.

Wat is het?

Hoe krijg ik mijn medewerkers mee? Wat is mijn stijl van leidinggeven eigenlijk? En hoe houd ik het werk in de praktijk leuk en haalbaar? Als dit vragen zijn die jij jezelf stelt, is dit traject iets voor jou.

Veterinaire artsen zijn goede vakspecialisten en meestal niet opgeleid om leiding te geven. Daarom is er het Ontwikkeltraject Veterinair Leidinggevenden (OVL). Het maakt je bewust van jouw sterke kanten. Zo vind je de manier van leidinggeven die bij jou past en blijft je werk leuk. Voor jou en je medewerkers!

 • Duur: 1 jaar
 • Vorm: groepstraining (6-8 personen)

Wat houdt het traject in?

Het OVL bestaat uit twee delen.

Deel 1: Persoonlijk leiderschap centraal
We beginnen met een professionele persoonlijkheidstest die jouw kwaliteiten en competenties in kaart brengt. Na een intakegesprek krijg je 5 trainingsdagen, waarin drijfveren, kwaliteiten en doelen onder de loep worden genomen. Je werkt aan praktische vaardigheden die je direct in praktijk kunt brengen. Er is ook ruimte voor intervisie, zodat je met andere deelnemers vraagstukken uit de praktijk kunt bespreken.

Deel 2: Personeel centraal
Hoe begeleid je je medewerkers en hoe neem je ze mee in jullie missie en visie? We gaan in op functionerings- en beoordelingsgesprekken, competentiemanagement en teamontwikkeling. Ook in dit deel leer je door ervaringen uit de praktijk met andere deelnemers te bespreken.

Voor wie?

Het OVL is bestemd voor veterinair leidinggevenden (niet per se dierenartsen) die willen werken aan hun persoonlijke groei. Dit traject zorgt voor een duurzame verandering.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor het totale traject bedragen €4.350. Dit is inclusief catering, studiemateriaal, 2 individuele coachingsgesprekken, persoonlijk talenten- en drijfverenanalyse en 360graden feedbackanalyse.

neem contact op

Wat is het?

Tijdens het Ontwikkeltraject Jonge Dierenartsen sta je een jaar lang stil bij de persoonlijke kant van jouw functioneren. Samen met 6-10 andere jonge dierenartsen leer je op een gezonde en effectieve manier om te gaan met de praktijk van alledag. Lastige gesprekken met klanten, omgaan met je eigen onzekerheid, bespreken van vraagstukken met collega’s en jouw leidinggevende: het komt allemaal aan bod. Ook is er aandacht voor de vraag, hoe wil ik verder in mijn carrière? Als jonge dierenarts kom je steviger in je schoenen te staan, zodat je met nog meer plezier en kwaliteit je vak kunt uitoefenen.

 • Duur: 1 jaar
 • Vorm: groepstraining (6-10 personen)

Wat houdt het traject in?

 • OJD-Basis: basispakket. 5 trainingsdagen en hand-outs
 • OJD-Compleet: basispakket plus een professionele persoonlijkheidstest en 360 graden feedbackanalyse. Deze worden besproken tijdens een individueel coachingsgesprek voor en na het traject.

Voor wie?

Voor jonge dierenartsen die werk willen maken van hun toekomst
Het OJD is afgestemd op alle dierenartsen met 4 maanden tot 8 jaar werkervaring die werk willen maken van hun persoonlijke ontwikkeling.

Voor werkgevers die werk willen maken van hun jonge dierenartsen
Het OJD-traject levert stevigere, meer zelfbewuste (jonge) dierenartsen die je organisatie helpen groeien. Als werkgever kun je met dit traject bewust bijdragen aan persoonlijke groei en ontwikkeling van jouw medewerker. Dat levert jou en je organisatie veel op!

Extra betrokkenheid werkgever
Bij deze optie wordt de leidinggevende actief betrokken in het ontwikkelingsproces en zijn er op maat adviezen voor de begeleiding van de deelnemers.

Wat zijn de kosten?

 • OJD-Basis: €2.100 (ex btw) per deelnemer, inclusief kosten voor locatie, lunch en drinken
 • OJD-Compleet: €2.950 (ex btw) per deelnemer, inclusief kosten voor locatie, lunch en drinken
 • Extra betrokkenheid werkgever: €545 (ex btw) per werkgever
neem contact op

Wat is het?

Tijdens het Ontwikkeltraject voor Paraveterinairen en Praktijkmanagers sta je gedurende 5 trainingsdagen stil bij de persoonlijke kant van jouw functioneren. Je volgt deze trainingen samen met een vaste groep van 6-8 andere collega’s met een vergelijkbare rol uit andere klinieken. In dit traject leer je op een gezonde en effectieve manier om te gaan met de uitdagingen van het dagelijks werk. Het aansturen van jouw collega’s, lastige gesprekken met klanten, omgaan met eigen onzekerheden en het effectief organiseren van jouw werkzaamheden komen allemaal aan bod. Maar ook de vraag: “Hoe wil ik verder in mijn carrière?” wordt behandeld. Het doel van dit traject is dat je na afloop met (nog meer) plezier en kwaliteit jouw vak en bijbehorende taken verantwoordelijkheden kunt uitoefenen.

Voor wie?

Het OPV is is geschikt voor paraveterinairen, praktijkmanagers en/of vestigingleiders die willen investeren in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Mocht jij je herkennen in onderstaande vraagstukken, dan is het OPV zeker wat voor jou.

 • Ik stuur een groep collega’s aan, maar hoe doe ik dat op een duidelijke maar vriendelijke manier, waarbij mijn relatie met mijn collega’s niet geschaad wordt?
 • Ik heb verschillende extra taken en verantwoordelijkheden, maar ik loop steeds achter de feiten aan. Hoe regel ik dat ik aan mijn taken toekom?
 • Hoe zorg ik dat ik in een gesprek met een collega of een klant mijn boodschap helder en vriendelijk naar voren laat komen?
 • Ik maak de roosters, maar vul zelf alle gaten op die er vallen. Ik word daar heel moe van.
 • Mijn leidinggevende komt zijn afspraken niet na, hoe ga ik hiermee om en spreek ik hem/haar aan?
 • Ik loop steeds tegen dezelfde uitdagingen aan. Hoe kan ik dit veranderen?
 • Ik wil meer over mezelf te weten komen door echt aan de slag te gaan met mijn persoonlijke ontwikkeling.
 • Ik wil mijn zelfvertrouwen vergroten.
 • Ik wil mijn werk op een manier doen die bij mij past en waar ik gelukkig van word. Wat is die “manier”?

Programma van het OPV

 • Trainingsdag 1 (13.00-21.00, Haarlem):
  • Introductie en leerdoelen van de deelnemers.
  • Focus op communicatievaardigheden en effectieve gesprekken voeren.
  • IntervisieTrainingsdag 1 (13.00-21.00, Haarlem):
 • Trainingsdag 2 (13.00-21.00, Haarlem):
  • Introductie (persoonlijk) leiderschap
  • Aandacht voor pro activiteit en invloed uitoefenen.
  • Omgaan met belemmerende overtuigingen en ze vervangen door stimulerende gedachten.
  • Intervisie.
 • Trainingsdag 3 (13.00-21.00, Haarlem):
  • Wat is jouw persoonlijke en professionele identiteit?
  • Ontwikkelen van assertiviteit in communicatie.
  • Effectieve samenwerking
  • Hoe haal je het beste resultaat uit de gesprekscyclus?
 • Trainingsdag 4 (13.00-21.00, Haarlem):
  • Dieper ingaan op time-management en prioriteiten stellen.
  • Energiebalans en stressbeheersing.
  • Aansturen van collega’s
  • Teamdynamica
  • Intervisie
 • Trainingsdag 5 (10.00-21.00, Haarlem):
  • Presentatie van missie als mens en professional
  • Proces- en projectmanagement
  • Afsluitend afscheidsmoment.

Bij het OPV hoort een professionele persoonlijkheidsanalyse (TMA) en een 360graden feedbackanalyse. Deze analyses worden tijdens een persoonlijk coachingsgesprek met trainer Bernadette van den Brink besproken voorafgaand aan, of in het begin van het traject. Na het afronden van de laatste trainingsdag is er een evaluatiegesprek en mogelijkheid om de 360graden feedbackanalyse te herhalen.

Door wie?

Het traject wordt verzorgd door Bernadette van den Brink van Het Nest. Bernadette heeft 20 jaar ervaring als gezelschapsdierenarts en heeft gedurende deze tijd vele praktijkmedewerkers en teams begeleid, zowel als eigenaar van de kliniek en later als practicemanager van meerdere klinieken. Naast haar werk als dierenarts heeft Bernadette de laatste jaren meerdere opleidingen gevolgd in professionele begeleiding en training van mensen en is ze gecertificeerd trainer en coach.

Wat zijn de kosten?

 • Het OPV kost € 2.175, – excl. btw per deelnemer, inclusief locatie en catering.
neem contact op

Wat is het?

“Panta rhei” betekent ‘alles stroomt’ in het Grieks en wordt vaak toegeschreven aan de oude Griekse filosoof Heraclitus. Deze uitspraak illustreert de oude wijsheid dat de enige constante in het leven ‘verandering’ is.

Dit principe is ook van toepassing op organisaties, waar alles voortdurend in beweging is. Soms kan het echter lijken alsof het stagneert, of dat je team zich verwijdert van het oorspronkelijke doel. De gebruikelijke reactie is dan om actie te ondernemen, bijvoorbeeld door teambijeenkomsten te organiseren om de doelen te verduidelijken, e-mails en takenlijsten te verspreiden, of werkgroepen op te zetten. Leidinggevenden doen er alles aan om de beweging weer in de ‘juiste’ richting te krijgen. Dit noemen we ‘de bovenstroom’, waarbij zichtbare elementen zoals doelstellingen, strategieën, takenlijsten en actiepunten centraal staan.

Maar net zoals in de zee een onderstroom bestaat die uiteindelijk de richting van dieren en ander materiaal in de zee beïnvloedt, is er ook binnen organisaties een onderstroom. Deze onderstroom wordt bepaald door onzichtbare en niet-tastbare aspecten, zoals emoties, overtuigingen, waarden, vertrouwen, organisatiecultuur en de verborgen dynamiek tussen mensen. Het heeft betrekking op de innerlijke wereld van individuen en groepen in de organisatie.

Het kan dus voorkomen dat je als leidinggevende en als team hard werkt aan het bereiken van een doel, maar dat je moeizaam vooruitkomt of zelfs achteruitgaat. Dit kan waarschijnlijk worden toegeschreven aan factoren in de onderstroom die een tegenovergestelde kracht en richting uitoefenen.

David Stolze en Bernadette van den Brink helpen organisaties om de onder- en bovenstroom met elkaar te verbinden, zodat het werk ‘op stroom’ komt te liggen. Deze holistische benadering zorgt voor effectieve organisatieontwikkeling en verbetering. Dit resulteert onder andere in het optimaal benutten van de volledige potentie van alle medewerkers en de organisatie als geheel. Het schept een arbeidsklimaat waarbij ontwikkeling, betrokkenheid en werkplezier centraal staan. Concreet betekent dat onder andere minder verloop, minder verzuim en hogere medewerkerstevredenheid.

Voor wie doen we dat?

Wij bieden onze diensten aan opdrachtgevers die zich bevinden in diverse sectoren, waaronder de zorgsector, zakelijke en commerciële dienstverlening, evenals organisaties in de niet-commerciële sector. Onze opdrachtgevers zijn doorgaans directies of managementteams binnen deze organisaties.

Voorbeelden van vraagstukken waarvoor wij oplossingen bieden, zijn onder andere:

 • Het bepalen van de koers van de organisatie en het versterken van het bestaansrecht.
 • Het omgaan met de druk van aandeelhouders of financiële stakeholders.
 • Het bevorderen van een positieve en effectieve samenwerking binnen de organisatie.
 • Het benutten van diversiteit en streven naar inclusiviteit binnen het personeelsbestand.
 • Het optimaliseren van de prestaties van het (directie)team.
 • Het opbouwen, versterken of herstellen van vertrouwen binnen de organisatie.
 • Het effectief gebruik maken van tools zoals Insights of Management Drives en het vertalen van de inzichten naar concrete acties.
 • Het leidinggeven aan eigenwijze professionals met succes en impact.

Kortom, we richten ons op een breed scala aan organisatievraagstukken en zijn in staat om op maat gemaakte oplossingen te bieden aan onze diverse opdrachtgevers in verschillende sectoren.

Hoe doen we dat?

Analyse
De eerste stap is een ontmoeting met de opdrachtgever. Tijdens dit initiële gesprek leren we elkaar kennen en onderzoeken we het vraagstuk. Wanneer deze kennismaking voor beide partijen perspectief biedt voor een vruchtbare samenwerking, zullen we een methode voorstellen om zowel de onderliggende dynamiek als de zichtbare aspecten van het vraagstuk te analyseren. Deze aanpak is elke keer verschillend, afhankelijk van de vraag, de context en de organisatie. Er zijn verschillende mogelijke scenario’s, zoals interviews met betrokkenen, het organiseren van een werksessie, of het observeren van de werkomgeving. Tijdens deze interventie verzamelen we informatie die we later presenteren tijdens een vervolggesprek en vastleggen in een rapport.

Plan van Aanpak
Zodra de analyse van het vraagstuk duidelijk is voor alle betrokken partijen, volgt een gedetailleerd plan van aanpak. In dit plan besteden we aandacht aan verschillende aspecten, zoals leiderschap en organisatiecultuur, het betrekken van medewerkers en het creëren van draagvlak in de hele organisatie, teamcoaching, een communicatieplan, een veranderingsstrategie, procesbegeleiding, en duurzaamheid en integratie. Dit plan van aanpak omvat bovendien een aanbeveling met betrekking tot de volgorde waarin de verschillende aspecten moeten worden aangepakt. Daarnaast wordt ook duidelijk beschreven welke stappen nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken.

Uitvoering
Met het plan van aanpak als gids streven we naar het tot stand brengen van synergie binnen het team door zowel de impliciete als expliciete aspecten met elkaar te verbinden. De teamleden hebben voornamelijk de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de interventies, terwijl Bernadette en David dit proces begeleiden. Hun frisse perspectief op de teamleden en de dynamiek stelt hen in staat groeikansen te herkennen en veranderingen te stimuleren. Hun externe blik draagt bij aan het aanpakken van mogelijke uitdagingen die anders onopgemerkt zouden blijven. Samen vormen we een waardevol partnerschap dat teams ondersteunt bij het verbinden van de onder- en bovenstroom op weg naar meer synergie.

Diensten
Wat betreft de groei en ontwikkeling van afdelingen en individuen binnen verschillende organisaties, verzorgen wij trainingen op diverse terreinen, zoals (persoonlijk) leiderschap, effectieve samenwerking, focus, veiligheid, vitaliteit en het verbeteren van communicatieve vaardigheden. Onze aanpak wordt vanzelfsprekend aangepast aan de specifieke behoeften van jouw organisatie.

Wie zijn wij?

David Stolze heeft uitgebreide werkervaring op het gebied van ondernemerschap, coaching, leiderschap en consultancy. Zijn interesse ligt vooral bij het begrijpen en beïnvloeden van de verandering van menselijk gedrag. Naast zijn hands-on aanpak beschikt hij over diepgaande kennis van systeemdenken en hoe dit toe te passen in interventies gericht op organisatiecultuur en teamwerk.

Bernadette van den Brink heeft vele jaren gewerkt als dierenarts voor gezelschapsdieren, waarbij ze lange tijd een eigen onderneming runde en leidinggaf. Naast haar liefde voor dieren heeft ze ook een sterke affiniteit voor het begeleiden van mensen. Ze heeft leiderschapservaring opgedaan in een grote organisatie, waar ze zich bezighield met teamcoaching, het bevorderen van samenwerking tussen verschillende afdelingen en het integreren van bedrijfsculturen. Bernadette vindt het een uitdaging om praktische problemen aan te pakken en tegelijkertijd te werken aan het optimaliseren van het gehele systeem.

David en Bernadette zijn beide gecertificeerd trainer en begeleider.

Wat zijn de kosten?

De kosten zijn geheel afhankelijk van de vraag. Op basis van het (gratis) intakegesprek maken wij een schatting van de kosten.

neem contact op

Wat is het?

Voor iedereen komt er een moment dat je even niet meer weet hoe je nu verder wilt of moet. Op persoonlijk vlak, of in de communicatie tussen jou en je collega’s, cliënten of patiënten. Coaching kan je dan weer perspectief of rust bieden.

Wat houdt het in?

In een intakegesprek bekijken we waarvoor je begeleiding zoekt. Ook bespreken we of er een klik is en vertrouwen om dit traject samen te doen. Dit laatste is namelijk essentieel voor een geslaagd coachingstraject.

Tijdens het traject krijg je live begeleiding met gesprekken en oefeningen. De gebruikte methodieken komen onder andere uit de NLP, de Transactionele Analyse en Systemische Coaching. Ook kun je tussendoor huiswerkopdrachten krijgen.

Wat zijn de kosten?

 • Standaard: 6 x 1,5 uur (eventuele aanpassing naar behoefte)
 • Particulier tarief: 110 euro (ex btw) per uur
 • Zakelijk tarief: 155 euro (ex btw) per uur
neem contact op

Wat is het?

Bij het Nest kun je ook terecht voor verschillende trainingen en workshops. We stemmen de trainingen en workshops af op de organisatie of groep en kunnen ze in-company organiseren.

Wat houdt het in?

Denk aan trainingen voor het inrichten van de jaarlijkse gesprekscyclus en de gespreksvaardigheden die je daarbij nodig hebt. Andere onderwerpen zijn omgaan met stress en spanning op het werk, veiligheid op het werk, communicatie en persoonlijke ontwikkeling en leiderschap.

Wat zijn de kosten?

De kosten zijn geheel afhankelijk van de vraag. Op basis van het (gratis) intakegesprek maken wij een schatting van de kosten.

neem contact op

Wat is het?

Persoonlijke ontwikkelingsreis voor Zorgverleners
Met dit programma willen wij ondersteuning bieden aan mensen die werkzaam zijn in de zorg en hulpverlening, in de brede zin. De druk in de zorg is hoog. Daarom willen we je op deze vierdaagse reis ruimte voor rust en reflectie bieden.

Je verblijft met een groep van 8 tot 10 personen op een locatie in Nederland waar je natuur, stilte en rust vindt. Daarom wordt er tijdens deze 4 dagen ook geen gebruik gemaakt van mobiele devices. Wandelen en bewegen staan centraal. In de groep leer je van elkaar en het proces dat je doormaakt.

De begeleiders zijn Hellen Kleijberg en Bernadette van den Brink. Beiden hebben kennis en ervaring met verschillende methodieken en zullen deze als maatwerk inzetten in het programma.

Wat houdt dit programma in?

vooraf:

 • Intake met professionele persoonlijkheidsanalyse: wat is jouw energiebalans, waar laad je van op, waaraan verlies je je energie? De persoonlijkheidsanalyse kan bij toestemming van de deelnemer ook gedeeld worden met de werkgever.
 • Kennismakingsmiddag met de groep
de reis:

 • Vier dagen op een prachtige natuurlijke locatie in Nederland
 • Minimaal 6 en maximaal 10 personen met twee fulltime begeleiders
 • Activiteiten: wandelen, yoga, sport
 • Coaching in de groep
na afloop:

 • Reflectie- en integratieverslag
 • Individueel coachingsgesprek

Wat zijn de kosten?

 • Zakelijk tarief: € 2.650 (ex btw) per persoon
 • Particulier tarief: € 2.150 (ex btw)

Reizen in 2023

 • Donderdag 15 t/m zondag 18 juni 2023
 • Donderdag 28 september t/m zondag 1 oktober 2023
neem contact op

Goed opgezette nascholing. Fijn om tijdens elke bijeenkomst een onderwerp te behandelen en daarna te oefenen met intervisie. De sfeer die Bernadette creëert is gemoedelijk en vertrouwd.

Kimberley

Goed om samen met andere dierenartsen ervaringen te delen en te zien hoe zij erin staan. Zo kun je je spiegelen aan anderen.

Anoniem

Ik denk dat het OJD je heel goed aanzet om na te denken over wat je wilt, zowel in je werkende leven als privé. Waar word je blij van en hoe zie je de toekomst?

Anoniem

De dagen zijn precies goed, niet te lang maar ook niet te kort.

Max