Skip to main content

teamontwikkeling

Wat is het?

GeneratieGoud:

Ontdek, Respecteer en Groei Samen bij Het Nest!

Binnen veel organisaties heerst een onzichtbare, maar voelbare spanning tussen verschillende generaties. Jonge professionals worden soms overladen met verwachtingen die de ervaren experts al hebben bereikt, terwijl oudere medewerkers zich mogelijk overbodig beginnen te voelen in het snel veranderende werklandschap en de steeds opschuivende pensioengerechtigde leeftijd.
Deze spanningen leiden niet alleen tot frustratie en druk bij medewerkers, maar ook tot inefficiëntie en stagnatie binnen de organisatie. Gelukkig is er een oplossing binnen handbereik.
Het GeneratieGoud-traject van Het Nest, geleid door Bernadette van Schie en David Stolze, biedt een gestructureerde aanpak om deze spanningen te verminderen en een harmonieuze samenwerking tussen alle generaties te bevorderen.

Dit traject is ontworpen om binnen jouw organisatie alle generaties optimaal te laten floreren en synergie te creëren door middel van effectieve samenwerking. Ons doel is een gezonde output in goede harmonie, waarbij elke generatie wordt gewaardeerd en ingezet voor maximale effectiviteit.

Voor wie is het?

GeneratieGoud is ideaal voor organisaties met een diverse mix van medewerkers uit verschillende leeftijdscategorieën. We definiëren drie groepen: Young Professionals, Mid-Career Experts en Accomplished Mentors.

Uitdagingen in de huidige dynamiek

In veel organisaties ontbreekt een heldere verdeling in de verschillende fasen van iemands carrière pad. Hoewel dit op zich geen vereiste is, kan het voordelen opleveren om hieraan aandacht te besteden. Het biedt herkenning en erkenning binnen peer groups en bevordert begrip voor collega’s van andere generaties, wat leidt tot verbinding en samenhang binnen een organisatie.

Bekende uitdagingen tussen verschillende generaties omvatten bijvoorbeeld dat jonge professionals zich soms beperkt voelen door de bestaande werkwijzen en overtuigingen, en een verlangen hebben om te experimenteren en te vernieuwen. Aan de andere kant kunnen oudere generaties moeite hebben met voortdurende veranderingen en vertrouwen zij graag op ervaring en een holistische blik. Deze tegengestelde beweging kan niet alleen tot druk bij de individuele medewerkers zelf leiden, maar ook bij het management.

NB naast verschillende generaties werken we ook met organisaties waarbij het verschil in opleidingsniveau voor de uitdagingen zorgt.

Boven en onderstroom

Binnen organisaties zijn er zowel zichtbare als onzichtbare dynamieken die de werkcultuur beïnvloeden. De ‘bovenstroom’ omvat de formele structuren, processen en doelstellingen, terwijl de ‘onderstroom’ de onuitgesproken normen, waarden en emoties omvat. In het GeneratieGoud-traject richten we ons op beide aspecten: het structureren van formele aspecten zoals groepsdefinitie en doelstellingen, terwijl we ook de verborgen dynamieken van relaties en emoties onderzoeken voor een inclusievere werkomgeving.

Ontdek je plek en omarm je rol

Tijdens het GeneratieGoud-traject leren medewerkers niet alleen hun plek in de organisatie kennen, maar ook hoe ze deze plek met gepaste trots kunnen innemen. We besteden aandacht aan het begrijpen van de unieke rol van elke generatie en hoe deze kan worden ingezet om de organisatie effectiever te maken. Daarnaast bieden we inzicht in de onderlinge dynamiek tussen de generaties, wat essentieel is voor een harmonieuze werkomgeving.

Wat biedt het traject?

We starten het GeneratieGoud-traject door binnen de organisatie de verschillende groepen te definiëren en per groep het doel vast te stellen en de werkzaamheden, de verantwoordelijkheden en bevoegdheden te benoemen. Na een kick-off gaan we afzonderlijk met elke groep aan de slag. Tijdens deze groepssessies richten we ons op het verwelkomen van jezelf binnen jouw groep, het innemen van je plek en het begrijpen van de rol van je groep binnen de organisatie. We onderzoeken ook de onderlinge verhoudingen en communicatielijnen en -stijlen. Zodra elke groep duidelijkheid heeft over haar plek, taak en rol binnen de organisatie, sluiten we af met integratiesessies.
Daarnaast kan het voor individuele medewerkers essentieel zijn om zich verder te ontwikkelen binnen hun huidige groep. Hiervoor heeft het Nest specifieke programma’s ontwikkeld, zoals een traject voor persoonlijke groei, zelfbewustzijn en communicatievaardigheden voor Jonge Professionals. Maar ook een leiderschapstraject voor Mid-Career Experts, waardoor ze hun leiderschapsvaardigheden kunnen versterken en een nog waardevollere bijdrage kunnen leveren aan de organisatie. Een andere workshop richt zich op de seniore medewerkers waarin ze leren hoe ze effectief jongere collega’s kunnen begeleiden, waardoor ze hun kennis en ervaring kunnen delen en een positieve invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van anderen. Door zichzelf voortdurend bij te scholen en te groeien, kunnen individuele medewerkers een nog grotere impact hebben binnen hun team en organisatie.

Contact

Mocht u zich herkennen in de uitdagingen die verschillende generaties binnen uw organisatie tegenkomen en bent u geïnteresseerd in het bevorderen van een effectieve samenwerking waarin het volledig potentieel wordt benut, neem dan gerust contact op met Bernadette van Schie of David Stolze voor meer informatie over GeneratieGoud en/of de individuele trajecten die Het Nest aanbiedt. Samen kunnen we werken aan het ontdekken, respecteren en laten groeien van alle generaties binnen uw organisatie, zodat uiteindelijk iedereen kan floreren en bijdragen aan een succesvolle en inclusieve werkomgeving.

neem contact op

Goed opgezette nascholing. Fijn om tijdens elke bijeenkomst een onderwerp te behandelen en daarna te oefenen met intervisie. De sfeer die Bernadette creëert is gemoedelijk en vertrouwd.

Kimberley

Goed om samen met andere dierenartsen ervaringen te delen en te zien hoe zij erin staan. Zo kun je je spiegelen aan anderen.

Anoniem

Ik denk dat het OJD je heel goed aanzet om na te denken over wat je wilt, zowel in je werkende leven als privé. Waar word je blij van en hoe zie je de toekomst?

Anoniem

De dagen zijn precies goed, niet te lang maar ook niet te kort.

Max