Skip to main content

organisatiebegeleiding

Wat is het?

“Panta rhei” betekent ‘alles stroomt’ in het Grieks en wordt vaak toegeschreven aan de oude Griekse filosoof Heraclitus. Deze uitspraak illustreert de oude wijsheid dat de enige constante in het leven ‘verandering’ is.

Dit principe is ook van toepassing op organisaties, waar alles voortdurend in beweging is. Soms kan het echter lijken alsof het stagneert, of dat je team zich verwijdert van het oorspronkelijke doel. De gebruikelijke reactie is dan om actie te ondernemen, bijvoorbeeld door teambijeenkomsten te organiseren om de doelen te verduidelijken, e-mails en takenlijsten te verspreiden, of werkgroepen op te zetten. Leidinggevenden doen er alles aan om de beweging weer in de ‘juiste’ richting te krijgen. Dit noemen we ‘de bovenstroom’, waarbij zichtbare elementen zoals doelstellingen, strategieën, takenlijsten en actiepunten centraal staan.

Maar net zoals in de zee een onderstroom bestaat die uiteindelijk de richting van dieren en ander materiaal in de zee beïnvloedt, is er ook binnen organisaties een onderstroom. Deze onderstroom wordt bepaald door onzichtbare en niet-tastbare aspecten, zoals emoties, overtuigingen, waarden, vertrouwen, organisatiecultuur en de verborgen dynamiek tussen mensen. Het heeft betrekking op de innerlijke wereld van individuen en groepen in de organisatie.

Het kan dus voorkomen dat je als leidinggevende en als team hard werkt aan het bereiken van een doel, maar dat je moeizaam vooruitkomt of zelfs achteruitgaat. Dit kan waarschijnlijk worden toegeschreven aan factoren in de onderstroom die een tegenovergestelde kracht en richting uitoefenen.

David Stolze en Bernadette van den Brink helpen organisaties om de onder- en bovenstroom met elkaar te verbinden, zodat het werk ‘op stroom’ komt te liggen. Deze holistische benadering zorgt voor effectieve organisatieontwikkeling en verbetering. Dit resulteert onder andere in het optimaal benutten van de volledige potentie van alle medewerkers en de organisatie als geheel. Het schept een arbeidsklimaat waarbij ontwikkeling, betrokkenheid en werkplezier centraal staan. Concreet betekent dat onder andere minder verloop, minder verzuim en hogere medewerkerstevredenheid.

Voor wie doen we dat?

Wij bieden onze diensten aan opdrachtgevers die zich bevinden in diverse sectoren, waaronder de zorgsector, zakelijke en commerciële dienstverlening, evenals organisaties in de niet-commerciële sector. Onze opdrachtgevers zijn doorgaans directies of managementteams binnen deze organisaties.

Voorbeelden van vraagstukken waarvoor wij oplossingen bieden, zijn onder andere:

  • Het bepalen van de koers van de organisatie en het versterken van het bestaansrecht.
  • Het omgaan met de druk van aandeelhouders of financiële stakeholders.
  • Het bevorderen van een positieve en effectieve samenwerking binnen de organisatie.
  • Het benutten van diversiteit en streven naar inclusiviteit binnen het personeelsbestand.
  • Het optimaliseren van de prestaties van het (directie)team.
  • Het opbouwen, versterken of herstellen van vertrouwen binnen de organisatie.
  • Het effectief gebruik maken van tools zoals Insights of Management Drives en het vertalen van de inzichten naar concrete acties.
  • Het leidinggeven aan eigenwijze professionals met succes en impact.

Kortom, we richten ons op een breed scala aan organisatievraagstukken en zijn in staat om op maat gemaakte oplossingen te bieden aan onze diverse opdrachtgevers in verschillende sectoren.

Hoe doen we dat?

Analyse
De eerste stap is een ontmoeting met de opdrachtgever. Tijdens dit initiële gesprek leren we elkaar kennen en onderzoeken we het vraagstuk. Wanneer deze kennismaking voor beide partijen perspectief biedt voor een vruchtbare samenwerking, zullen we een methode voorstellen om zowel de onderliggende dynamiek als de zichtbare aspecten van het vraagstuk te analyseren. Deze aanpak is elke keer verschillend, afhankelijk van de vraag, de context en de organisatie. Er zijn verschillende mogelijke scenario’s, zoals interviews met betrokkenen, het organiseren van een werksessie, of het observeren van de werkomgeving. Tijdens deze interventie verzamelen we informatie die we later presenteren tijdens een vervolggesprek en vastleggen in een rapport.

Plan van Aanpak
Zodra de analyse van het vraagstuk duidelijk is voor alle betrokken partijen, volgt een gedetailleerd plan van aanpak. In dit plan besteden we aandacht aan verschillende aspecten, zoals leiderschap en organisatiecultuur, het betrekken van medewerkers en het creëren van draagvlak in de hele organisatie, teamcoaching, een communicatieplan, een veranderingsstrategie, procesbegeleiding, en duurzaamheid en integratie. Dit plan van aanpak omvat bovendien een aanbeveling met betrekking tot de volgorde waarin de verschillende aspecten moeten worden aangepakt. Daarnaast wordt ook duidelijk beschreven welke stappen nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken.

Uitvoering
Met het plan van aanpak als gids streven we naar het tot stand brengen van synergie binnen het team door zowel de impliciete als expliciete aspecten met elkaar te verbinden. De teamleden hebben voornamelijk de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de interventies, terwijl Bernadette en David dit proces begeleiden. Hun frisse perspectief op de teamleden en de dynamiek stelt hen in staat groeikansen te herkennen en veranderingen te stimuleren. Hun externe blik draagt bij aan het aanpakken van mogelijke uitdagingen die anders onopgemerkt zouden blijven. Samen vormen we een waardevol partnerschap dat teams ondersteunt bij het verbinden van de onder- en bovenstroom op weg naar meer synergie.

Diensten
Wat betreft de groei en ontwikkeling van afdelingen en individuen binnen verschillende organisaties, verzorgen wij trainingen op diverse terreinen, zoals (persoonlijk) leiderschap, effectieve samenwerking, focus, veiligheid, vitaliteit en het verbeteren van communicatieve vaardigheden. Onze aanpak wordt vanzelfsprekend aangepast aan de specifieke behoeften van jouw organisatie.

Wie zijn wij?

David Stolze heeft uitgebreide werkervaring op het gebied van ondernemerschap, coaching, leiderschap en consultancy. Zijn interesse ligt vooral bij het begrijpen en beïnvloeden van de verandering van menselijk gedrag. Naast zijn hands-on aanpak beschikt hij over diepgaande kennis van systeemdenken en hoe dit toe te passen in interventies gericht op organisatiecultuur en teamwerk.

Bernadette van den Brink heeft vele jaren gewerkt als dierenarts voor gezelschapsdieren, waarbij ze lange tijd een eigen onderneming runde en leidinggaf. Naast haar liefde voor dieren heeft ze ook een sterke affiniteit voor het begeleiden van mensen. Ze heeft leiderschapservaring opgedaan in een grote organisatie, waar ze zich bezighield met teamcoaching, het bevorderen van samenwerking tussen verschillende afdelingen en het integreren van bedrijfsculturen. Bernadette vindt het een uitdaging om praktische problemen aan te pakken en tegelijkertijd te werken aan het optimaliseren van het gehele systeem.

David en Bernadette zijn beide gecertificeerd trainer en begeleider.

Wat zijn de kosten?

De kosten zijn geheel afhankelijk van de vraag. Op basis van het (gratis) intakegesprek maken wij een schatting van de kosten.

neem contact op

Goed opgezette nascholing. Fijn om tijdens elke bijeenkomst een onderwerp te behandelen en daarna te oefenen met intervisie. De sfeer die Bernadette creëert is gemoedelijk en vertrouwd.

Kimberley

Goed om samen met andere dierenartsen ervaringen te delen en te zien hoe zij erin staan. Zo kun je je spiegelen aan anderen.

Anoniem

Ik denk dat het OJD je heel goed aanzet om na te denken over wat je wilt, zowel in je werkende leven als privé. Waar word je blij van en hoe zie je de toekomst?

Anoniem

De dagen zijn precies goed, niet te lang maar ook niet te kort.

Max